2009-08-03

Ny version av mitt Macro

Har lagt till möjlighet att skapa Paths. Användbart för att se skärningspunkter....

Uppdaterade min profil med kartor som visar var fynden gjorts per län och per kommun för vissa län. Min statistik.

Det var rätt struligt, men jag fick göra följande hysteriska manövrar:

 1. Leta rätt på filer för polygoner för Svenska län och kommuner. (2 zip-filer att tanka från en Bendtsen & hunds dansk sida). Dessa packas upp till c:\gsak\locations\län resp kommuner. Finns på en sida av 30 på 2 trådar på ett forum på geocaching.se

 2. Knacka in ett macro som uppdaterar alla cachar med med län (=state) och kommun(=county)

  #*******************************************
  # MacVersion = 1.1
  # MacDescription = Uppdatera Län och kommuner
  # MacAuthor = Larssen
  # MacFileName = UppdateraLänKommuner.gsk
  # MacUrl =
  #*******************************************
  #
  # Länen uppdateras
  $data = GetPolygon("s","C:\gsak\locations\län\*.txt")
  #
  # Kommunerna uppdateras
  $data = GetPolygon("y","C:\gsak\locations\kommuner\*.txt")


 3. Localisera en uppsättning länskartdatafiler för FindStatGen3. Lägg dem i C:\gsak\Macros\FindStatGenData. Dessa finns att finna på GSAK-forumet.

 4. Köra statistiken och lägga till några länskartor som jag ville se.
 5. ändra min profil på geocaching.com

Suck.

Inga kommentarer: