2009-08-11

GSAK pillande med ytterligare symboler

Har suttit och pillat lite med GSAK och tillverkat en speciall symbol för lösta mysteries.

Lite konfigurationspill ville det till för att få det att funka
 1. Packa upp iconerna från ikonfilen
 2. Installera filen i mapsource (Fil nummer 19 måste döpas om till 019.bmp och läggas i garmins waypoint katalog. Hos mig är det C:\Documents and Settings\jakob8h\My Documents\My Garmin\Custom Waypoint Symbols
 3. Skicka över den till GPS'en med Garmins xImage
 4. Uppdatera macrot för att sätta olika iconer för mysterycacharna (typ hämta den här filen)
 5. Skicka dina valda waypoints med följande inställningar:
 6. Klar!
Blir lite smidigare att jaga mysterys på detta viset. I min garmin kan jag nu välja den nya symbolen som cachingsymbol.

2009-08-03

Ny version av mitt Macro

Har lagt till möjlighet att skapa Paths. Användbart för att se skärningspunkter....

Uppdaterade min profil med kartor som visar var fynden gjorts per län och per kommun för vissa län. Min statistik.

Det var rätt struligt, men jag fick göra följande hysteriska manövrar:

 1. Leta rätt på filer för polygoner för Svenska län och kommuner. (2 zip-filer att tanka från en Bendtsen & hunds dansk sida). Dessa packas upp till c:\gsak\locations\län resp kommuner. Finns på en sida av 30 på 2 trådar på ett forum på geocaching.se

 2. Knacka in ett macro som uppdaterar alla cachar med med län (=state) och kommun(=county)

  #*******************************************
  # MacVersion = 1.1
  # MacDescription = Uppdatera Län och kommuner
  # MacAuthor = Larssen
  # MacFileName = UppdateraLänKommuner.gsk
  # MacUrl =
  #*******************************************
  #
  # Länen uppdateras
  $data = GetPolygon("s","C:\gsak\locations\län\*.txt")
  #
  # Kommunerna uppdateras
  $data = GetPolygon("y","C:\gsak\locations\kommuner\*.txt")


 3. Localisera en uppsättning länskartdatafiler för FindStatGen3. Lägg dem i C:\gsak\Macros\FindStatGenData. Dessa finns att finna på GSAK-forumet.

 4. Köra statistiken och lägga till några länskartor som jag ville se.
 5. ändra min profil på geocaching.com

Suck.